Sportovní dopoledne pro MŠ

Spolupráce našeho klubu s Mateřskou školou Harmonie Neratovice

Od září 2021 navázal klub FK Neratovice-Byškovice velmi úzkou spolupráci se všemi odloučenými pracovišti Mateřské školy Harmonie Neratovice a blízkém okolí. Po téměř roce této úspěšné spolupráce jsme se sešli všichni společně na fotbalovém stadionu v Neratovicích a užili si parádní sportovní dopoledne, kterého se zúčastnilo kolem 400 dětí, učitelek a trenérů.

Za účasti MŠ Sluníčko, MŠ Písnička, MŠ Zahrádka, MŠ Berušky, MŠ U Rybiček, MŠ Kaštánek a MŠ Čtyřlístek byla akce zahájena přivítáním dětí a jelikož byla akce předem výborně naplánována, tak se šlo ihned sportovat a užívat si společné zábavy.

Pro děti bylo připraveno na dvou hřištích celkem 22 stanovišť se zaměřením na pohybové hry, míčové hry, překážkové parkury a vše směřovalo k všeobecnému pohybovému rozvoji předškolních dětí, který je pro nás velmi důležitý. Na každém stanovišti se s velkým zaujetím a emocemi rozvíjela pohybová všestrannost. Dětem pomáhali ve zdokonalování trenéři a samozřejmě paní učitelky. Důležitým bodem v těchto činnostech však bylo vedení dětí k samostatnému přemýšlení a rozhodování.

V závěru této skvělé akce jsme si pořídili společnou fotografii a dětem byly předány na památku za jejich úžasné sportovní výkony fotbalové zábavníčky, ve kterých děti a jejich rodiče naleznou motivaci a inspiraci k dalšímu cvičení. Jasně se ukázalo, že za necelý rok společného a pravidelného sportování jsme udělali velký pokrok ve sportovních aktivitách u dětí předškolního věku. Na dětech je vidět láska k pohybu a jejich úsměvy jsou pro nás dospělé tou nejlepší odměnou.

Šárka Polívková, ředitelka MŠ Harmonie:                      

Dvěma velkými sportovními akcemi uzavíráme první rok spolupráce mezi Mateřskou školou Harmonie Neratovice a FK Neratovice – Byškovice. Od října tohoto školního roku rozšiřovali trenéři FK naší vzdělávací činnost o další pohybové aktivity zaměřené na všestrannou pohybovou průpravu. Vnesli na pracoviště našich škol nové sportovní vyžití, a především mužský element. Velmi si cením jejich nasazení a chuti věnovat se našim dětem, které byly ze cvičení s trenéry opravdu nadšené. Všem trenérům za sebe i své kolegyně děkuji a doufám, že naše spolupráce bude úspěšně pokračovat i v příštím školním roce.

 

Vladimír Kaňka, předseda klubu FK Neratovice-Byškovice:

Bylo úžasné vidět tolik dětské radosti pohromadě na našem fotbalovém stadionu. Chtěl bych touto cestou poděkovat našim trenérům za skvělou organizaci této velké akce. Dále všem paním učitelkám za jejich zájem a nadšení přivést děti právě k nám do sportovního areálu užít si sportovní dopoledne. Věřím, že to byl start pravidelných setkání dětí předškolního věku právě pod záštitou našeho klubu. Už teď se těšíme na další plánovanou akci. 

 

 

Další společnou akcí bude sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi z MŠ Harmonie, které se uskuteční ve středu 25. 05. 2022 od 16:00 hod. opět na stadionu v Neratovicích. Na sportování se spoustou zábavy jste srdečně zváni a už teď se na Vás všechny moc těšíme.

 

Fotogalerie z celé akce: ZDE