U9 - rozhovor s šéftrenérem Jakubem Svobodou

Jakým způsobem probíhala a probíhá dlouhá příprava?

V rámci tréninkového procesu mladší přípravky nerozdělujeme sezónu na přípravné a hlavní období, k tomu nám i napomáhá fakt, že nehrajeme žádnou soutěž o body do tabulky. Aktuálně trénujeme 3x-4x týdně a každý víkend hrajeme zápasy či halové nebo venkovní turnaje. Přes zimu jsme do tréninkového procesu zařadili i gymnastiku a pohybovky, za což jsem velmi rád. Všeobecná pohybová průprava patří v naší tréninkové koncepci přípravek k základním pilířům tréninkového procesu. Stálou náplní tréninkových jednotek je nácvik a zdokonalování individuálních a týmových dovedností. Nadále se učíme například nové kličky, různou práci s míčem a samozřejmě zdokonalujeme již naučené dovednosti, které se snažíme přenášet do zápasů.

Jak hodnotíš zpětně podzimní část sezony mladší přípravky U09 a s jakými cíli půjdete do jara?

Celkové hodnocení podzimu bereme s trenéry jako kladné. V listopadu a prosinci jsme odehráli velmi těžké zápasy (Benešov, Tempo, 2x Ústí, Roudnice, Admira, Kladno) a kluci se s těmito zápasy popasovali velmi dobře. Začali jsme do zápasů přenášet dovednosti, které trénujeme na tréninku. Nejvíce musím vypíchnout dvojzápas s Ústím nad Labem, kdy jsme předvedli opravdu výborný výkon, možná i nejlepší za celý podzim. Dále musím vypíchnout zápal a nadšení pro fotbal. Řekl bych, že kluci jsou velmi dobře nastavení, na tréninkách a zápasech makají a je na nich vidět, že fotbal mají rádi, což je pro nás nejdůležitější. V průběhu celého podzimu jsme viděli velký posun v týmovém herním výkonu. Individuální herní výkon je u kluků rozdílný. Každý má své silné a slabé stránky na kterých v tréninkách a zápasech pracujeme. Za celý podzim byl více méně u všech vidět menší či větší progres. V jarní části sezóny bychom chtěli navázat na konec podzimu a pokračovat ve vydařených výkonech. Náš největší cíl je stálé zlepšování individuálních dovedností a také týmového výkonu. Máme v plánu mnoho zajímavých zápasů a turnajů, mimo jiné v rámci krajské miniligy, do které se přihlásily kvalitní týmy. Dále nás určitě čekají mimofotbalové akce, které se snažíme pravidelně zařazovat do tréninkového procesu. Chceme tím navázat na předešlé akce, jako byla například lasergame. Jedním z cílů na jarní část sezóny je větší zápasová minutáž a vytíženost pro všechny kluky. K tomu nám bude napomáhat i výše zmíněná miniliga a okresní soutěž přípravek, do které jsme nově přihlásili dva týmy. V rámci těchto zápasů se budeme soustředit i na nový herní systém, který s sebou přináší přechod do starší přípravky.

V našem klubu působíš na pozici šéftrenéra přípravek, co všechno tato práce obnáší?

Především obnáší být 7 dní v týdnu na hřišti (smích). Hlavní náplň je určitě sledování a analýza tréninkových procesů všech přípravkových kategorií. V klubu máme aktuálně 5 kategorií přípravek. Pro nejmenší fotbalové hvězdičky máme kategorii školička a dále nám navazuje mladší a starší přípravka. Společně s trenéry a šéftrenéry konzultujeme tréninkové jednotky, analyzujeme zápasy, skládáme metodiku a klubovou koncepci. S tím se pojí i pravidelné schůzky s vedením, šéftrenéry a s jednotlivými trenéry všech kategorií. Nově jsme od této sezóny uzavřeli úzkou spolupráci s mateřskými školami v Neratovicích a v Libiši, kterou mám také na starost. Naši trenéři dochází do školek a s dětmi cvičí především všeobecnou průpravu. Již za sebou máme první půlrok této spolupráce a musím říct, že jsem nadmíru spokojen s průběhem a přístupem všech zapojených. Tímto bych chtěl poděkovat vedení našeho klubu a mateřských škol, trenérům a paním učitelkám za profesionální přístup v této spolupráci. V únoru roku 2022 se nám podařila rozšířit spolupráce se Základní školou Ing M. Plesingera-Božinova, konkrétně s prvními třídami této školy. Spolupráce probíhá stejným způsobem jako s mateřskými školami. V úzké spolupráci s vedením, trenéry a rodiči jdeme po cestě, která rozvijí naše hráče jak po fotbalové, tak i po osobní stránce. Naším největším cílem je vychovávat mladé nadějné fotbalisty, kteří se prosadí i například v profesionálním fotbale.   

A ještě několik slov Jakuba Svobody na závěr:

Pevně věřím, že jsme již překonali dobu covidovou a nadále se můžeme naplno věnovat tréninkovému procesu. V tomto nás významně brzdily karantény a izolace. I přesto si myslím, že si i nadále držíme nastavené tempo, a že jdeme po správně cestě. Naopak je potřeba neustávat a nadále rozvíjet naše hráče. Do dalších let máme vytyčených spoustu cílů, které by práci s naší mládeží opět posunuli na další úroveň. Na závěr nesmím zapomenout poděkovat kolegům z kategorie U9, Tomášovi Hříbalovi a Petrovi Strništěmu, kteří odvádí perfektní práci při výchově našich nadějí. Velmi významnou částí výchovy mladých sportovců jsou rodiče, kterým musím poděkovat za neustálou podporu kluků a za možnost, kterou jim do života dali. Velmi se těším na všechny klubové akce, které nám jarní část sezóny přinese. Opět se budeme s našimi fanoušky, přáteli a kolegy potkávat na hřišti, kde budeme společně prožívat úspěchy našeho klubu.