Rozhovor s trenérkami Majkou Langmajerovou a Šárkou Korbelářovou

 

Jakým způsobem probíhá v těchto dnech sportování našich nejmladších talentů ?

 Zimní část přípravy školičky probíhá ve vnitřních prostorách ZŠ Ing. M. Plesingera – Božinova v Neratovicích a to 2 x v týdnu (úterý a čtvrtek). Chtěla bych zmínit, že cílem minipřípravky je celkový všeobecný rozvoj dítěte se zaměřením na fotbal, takže i TJ je k tomu přizpůsobená. V současné době máme k dispozici 4 trenéry pro školičku, což se ukázalo jako vyhovující. Samotná TJ se skládá z několika částí: začátky tréninků máme hromadné, kdy se snažíme udržet týmového ducha, máme tam svoje pokřiky, které se dětem velice líbí. Na úvod zařazujeme protažení, zahřátí formou her nebo soutěží, následně jsou děti rozděleny do 3 až 4 skupin podle počtu dětí na tréninku. Tělocvična se rozdělí na 3 – 4 stanoviště. Každé stanoviště je zaměřeno na něco jiného právě pro všeobecný rozvoj dítěte. Pro představu je na 1. stanovišti překážková dráha s prvky gymnastiky (ať už to jsou kotouly, trampolína, přeskakování, švédská bedna apod.) u každého stanoviště je trenér, který dbá nejen na správné provedení daného cviku, ale i na bezpečnost dětí. Další stanoviště je zaměřeno na atletiku, kde se učíme běžeckou abecedu (liftink, skippink, zakopávání, předkopávání,…). 3. stanoviště se věnuje fotbalovým dovednostem (trénujeme nášlapy, kotníčky, vedení míče nártem,…). Trenéři dětem názorně ukazují správné provedení daného cviku, následně děti individuálně chodí a cvik si s trenérem zkouší. Posledním stanovištěm je samotná hra fotbalu. Podle počtu dětí zařazujeme hru 3:3 na 4 brány, u větších dětí 2:2 na 2 brány……. Každá skupina dětí je na daném stanovišti zhruba 8 -10 minut, takže se za trénink všichni vystřídají na jednotlivých stanovištích. Mezitím samozřejmě je dodržovaný pitný režim. Závěr tréninku je opět hromadný, zakončený hrou a následným zklidněním, kdy rekapitulujeme celý trénink a dáváme prostor dětem na jejich dotazy.

 Jak hodnotíte zpětně podzimní část sezony mladší přípravky U7 a fotbalové školičky a s jakými cíli půjdete do jara?

 Díky náboru dětí, který byl (za přispění všech trenérů přípravek) zorganizován v 09/2021, náš tým rozšířily nové posily. Příprava podzimní části probíhala na trávě v areálu hlavního stadionu, kde jsme (ještě za přítomnosti rodičů na trénincích) se zaměřili na míčové dovednosti (vedení míče se změnami směru, co nejvíce doteků s míčem, základní fotbalové dovednosti, ale i na všeobecný pohybový rozvoj dítěte). Jako každou kategorii tak pandemie zasáhla i naši školičku, kdy především zamezila účast rodičů na trénincích. Děti se s touto skutečností vyrovnaly rychle, jsou samostatnější.

Naším cílem je, aby si každé dítě odehrálo již ve školičce své první zápasy. Minipřípravka má vždy v tréninkovém plánu minimálně 2 PU/turnaje za měsíc.

Dětem ročníku narození 2015 bychom chtěli vynahradit „covidové období“, kdy nemohli trénovat ani hrát a proto jsme pro jarní část roku 2022 přihlásili školičku do okresního přeboru mladších přípravek, kdy naši chlapci budou nejmladšími ze skupiny, ale jistě to bude kvalitní příprava pro jejich přechod do vyšší fotbalové kategorie.

A ještě několik slov Majky Langmajerové a Šárky Korbelářové na závěr:

Závěrem bychom chtěly zmínit, že děti udělaly obrovský kus práce jak ve fotbalových dovednostech, tak v pohybové průpravě. Naším cílem je připravit nejstarší děti co nejlépe pro přechod do vyšší kategorie pomocí i tzv. domácích výzev, kde se děti zdokonalují při práci s míčem. U mladších ročníků bychom chtěly, aby si děti zamilovaly sport jako takový.

Jakým způsobem probíhala a probíhá dlouhá příprava ?

V trénincích se zaměřujeme hlavně na rozvoj techniky s míčem a rozvoj pohybu. Kluci mají 3x týdně fotbalový trénink, kde se zaměřujeme hlavně na práci s míčem, kličky a fotbal formou malých her. Navíc mají kluci 1x za 14 dní trénink zaměřený na gymnastiku, kde kluci zlepšují svoji obratnost a také trénink zaměřený na pohybové hry (florbal, basketbal apod.), které jsou pro ně zpestřením. Turnaje i zápasy nám v lednu komplikovala covidová situace, takže většina byla zrušena. Vypadá to, že situace už se začíná pomalu uklidňovat a tak budou mít kluci možnost odehrát spoustu turnajů a zápasů, které máme v plánu.

Jak hodnotíš zpětně podzimní část sezony mladší přípravky U8 a s jakými cíli půjdete do jara ?

Podzimní část hodnotím pozitivně. U většiny kluků byl po půl roce vidět velký posun jak po technické tak i pohybové stránce což nám trenérům dělá velkou radost. Odehráli jsme několik povedených i nepovedených zápasů v okresní soutěži, také několik kvalitně obsazených turnajů. Hlavním cílem pro nás je, aby kluci chodili na tréninky, zápasy i turnaje s nadšením, aby se zlepšovali a hlavně, aby je fotbal co nejvíce bavil.

A ještě několik slov Jakuba Martince na závěr:

Chtěl bych vyzdvihnout všeobecnou spolupráci a celkově kolektiv všech trenérů v klubu, každý si v klubu navzájem pomáháme a díky tomu se všichni společně zlepšujeme a posouváme dál. Líbí se mi také spolupráce klubu s mateřskými školami díky které můžeme k nám do klubu přilákat nové fotbalové hvězdičky. Na závěr chci poděkovat Všem rodičům za jejich podporu kluků na zápasech nebo turnajích a také za jejich dopravu na tréninky, zápasy a turnaje.

Jakým způsobem probíhala a probíhá dlouhá příprava?

V rámci tréninkového procesu mladší přípravky nerozdělujeme sezónu na přípravné a hlavní období, k tomu nám i napomáhá fakt, že nehrajeme žádnou soutěž o body do tabulky. Aktuálně trénujeme 3x-4x týdně a každý víkend hrajeme zápasy či halové nebo venkovní turnaje. Přes zimu jsme do tréninkového procesu zařadili i gymnastiku a pohybovky, za což jsem velmi rád. Všeobecná pohybová průprava patří v naší tréninkové koncepci přípravek k základním pilířům tréninkového procesu. Stálou náplní tréninkových jednotek je nácvik a zdokonalování individuálních a týmových dovedností. Nadále se učíme například nové kličky, různou práci s míčem a samozřejmě zdokonalujeme již naučené dovednosti, které se snažíme přenášet do zápasů.

Jak hodnotíš zpětně podzimní část sezony mladší přípravky U09 a s jakými cíli půjdete do jara?

Celkové hodnocení podzimu bereme s trenéry jako kladné. V listopadu a prosinci jsme odehráli velmi těžké zápasy (Benešov, Tempo, 2x Ústí, Roudnice, Admira, Kladno) a kluci se s těmito zápasy popasovali velmi dobře. Začali jsme do zápasů přenášet dovednosti, které trénujeme na tréninku. Nejvíce musím vypíchnout dvojzápas s Ústím nad Labem, kdy jsme předvedli opravdu výborný výkon, možná i nejlepší za celý podzim. Dále musím vypíchnout zápal a nadšení pro fotbal. Řekl bych, že kluci jsou velmi dobře nastavení, na tréninkách a zápasech makají a je na nich vidět, že fotbal mají rádi, což je pro nás nejdůležitější. V průběhu celého podzimu jsme viděli velký posun v týmovém herním výkonu. Individuální herní výkon je u kluků rozdílný. Každý má své silné a slabé stránky na kterých v tréninkách a zápasech pracujeme. Za celý podzim byl více méně u všech vidět menší či větší progres. V jarní části sezóny bychom chtěli navázat na konec podzimu a pokračovat ve vydařených výkonech. Náš největší cíl je stálé zlepšování individuálních dovedností a také týmového výkonu. Máme v plánu mnoho zajímavých zápasů a turnajů, mimo jiné v rámci krajské miniligy, do které se přihlásily kvalitní týmy. Dále nás určitě čekají mimofotbalové akce, které se snažíme pravidelně zařazovat do tréninkového procesu. Chceme tím navázat na předešlé akce, jako byla například lasergame. Jedním z cílů na jarní část sezóny je větší zápasová minutáž a vytíženost pro všechny kluky. K tomu nám bude napomáhat i výše zmíněná miniliga a okresní soutěž přípravek, do které jsme nově přihlásili dva týmy. V rámci těchto zápasů se budeme soustředit i na nový herní systém, který s sebou přináší přechod do starší přípravky.

V našem klubu působíš na pozici šéftrenéra přípravek, co všechno tato práce obnáší?

Především obnáší být 7 dní v týdnu na hřišti (smích). Hlavní náplň je určitě sledování a analýza tréninkových procesů všech přípravkových kategorií. V klubu máme aktuálně 5 kategorií přípravek. Pro nejmenší fotbalové hvězdičky máme kategorii školička a dále nám navazuje mladší a starší přípravka. Společně s trenéry a šéftrenéry konzultujeme tréninkové jednotky, analyzujeme zápasy, skládáme metodiku a klubovou koncepci. S tím se pojí i pravidelné schůzky s vedením, šéftrenéry a s jednotlivými trenéry všech kategorií. Nově jsme od této sezóny uzavřeli úzkou spolupráci s mateřskými školami v Neratovicích a v Libiši, kterou mám také na starost. Naši trenéři dochází do školek a s dětmi cvičí především všeobecnou průpravu. Již za sebou máme první půlrok této spolupráce a musím říct, že jsem nadmíru spokojen s průběhem a přístupem všech zapojených. Tímto bych chtěl poděkovat vedení našeho klubu a mateřských škol, trenérům a paním učitelkám za profesionální přístup v této spolupráci. V únoru roku 2022 se nám podařila rozšířit spolupráce se Základní školou Ing M. Plesingera-Božinova, konkrétně s prvními třídami této školy. Spolupráce probíhá stejným způsobem jako s mateřskými školami. V úzké spolupráci s vedením, trenéry a rodiči jdeme po cestě, která rozvijí naše hráče jak po fotbalové, tak i po osobní stránce. Naším největším cílem je vychovávat mladé nadějné fotbalisty, kteří se prosadí i například v profesionálním fotbale.   

A ještě několik slov Jakuba Svobody na závěr:

Pevně věřím, že jsme již překonali dobu covidovou a nadále se můžeme naplno věnovat tréninkovému procesu. V tomto nás významně brzdily karantény a izolace. I přesto si myslím, že si i nadále držíme nastavené tempo, a že jdeme po správně cestě. Naopak je potřeba neustávat a nadále rozvíjet naše hráče. Do dalších let máme vytyčených spoustu cílů, které by práci s naší mládeží opět posunuli na další úroveň. Na závěr nesmím zapomenout poděkovat kolegům z kategorie U9, Tomášovi Hříbalovi a Petrovi Strništěmu, kteří odvádí perfektní práci při výchově našich nadějí. Velmi významnou částí výchovy mladých sportovců jsou rodiče, kterým musím poděkovat za neustálou podporu kluků a za možnost, kterou jim do života dali. Velmi se těším na všechny klubové akce, které nám jarní část sezóny přinese. Opět se budeme s našimi fanoušky, přáteli a kolegy potkávat na hřišti, kde budeme společně prožívat úspěchy našeho klubu.

Zapojené kategorie: FŠ - U19

Zahájení soutěže: Pondělí 12. 04. 2021

Ukončení soutěže: Neděle 02. 05. 2021

Organizace: Jeden trenér z každé kategorie od FŠ až po U19 natočí přes víkend 10. - 11. 04. 2021 video s vlastní fotbalovou výzvou pro kluky a zašle ho Kubovi Martincovi nejpozději v neděli 11. 04. 2021 do 20:00 hod.

Pravidla: Hráči si poté budou muset z trenérských výzev tři vybrat a splnit. Na konci dovednostní pyramidy čekají na hráče dvě výzvy přímo od Tomáše Součka. Celkem tedy budou muset hráči splnit 5 výzev. Videa budou kluci posílat svým trenérům.

Vyhodnocení: Hráči, kteří splní výzvy na základě rozhodnutí trenérů svých kategorií se probojují do losovacího finále.

logo FK

 


West Ham Logo web

Výzvy trenérů FKNB (video)   Výzvy Tomáše Součka (video)

 

22.10. 2020 - V uplynulých dnech proběhla kolaudace nově zrekonstruované UMT na našem stadionu. Díky této modernizaci hrací plochy a jejího okolí se budou moc na nové UMT odehrát ligová utkání žáků, dorostenců i třetiligová utkání dospělých.

Bližší informace najdete v článku Mělnického deníku, který najdete na této adrese.

https://melnicky.denik.cz/fotbal_region/hotovo-neratovicky-stadion-se-pysni-moderni-umelkou-20201022.html