Příspěvky 2023/2024

 

Členské příspěvky sezona 2023 - 2024: 

V kategorii žáků a dorostů - ( hráči 2005 až 2012 ) - 9600,- Kč ročně + 400,- Kč jednorázový poplatek v lednu  2024 

(200 Kč poplatek FAČR a 200,- Kč poplatek TJ Neratovice = celkem tedy 10 000,- Kč ročně

CELKOVÁ ČÁSTKA JE KONEČNÁ. JEJÍ PLATBA JE MOŽNÁ CELKOVĚ, PŮLROČNĚ, KVARTÁLNĚ NEBO MĚSÍČNĚ. PLATBY JSOU SPLATNÉ NA ÚČET ČÍSLO 115-7591790287/0100. Jako variabilní symbol uvádět ID hráče, které je uvedeno v soupisce.

 

Příjmení
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
 Korbelář                        
 Velický                        
 Sušil                        
 Voljanskij 800  800  800                   
 Zan  800                      
 Michalík                        
 Jašek                        
 Frank                        
 Vanke                        
 Polák 800  800  800  800  800   800 200           
 Pešta                        
 Přibyl                        
 Sýkora                        
 Jedlička                        
 Kadlec                        
 Roček                        
 Škrabálek                        
 Šplíchal                        
 Janyš                        
Šoul 800   800 800  800  800  800             
Horký                        
Novotný