Příspěvky 2023/2024

 

Členské příspěvky sezona 2023 - 2024: 

V kategorii žáků a dorostů - ( hráči 2005 až 2012 ) - 9600,- Kč ročně + 400,- Kč jednorázový poplatek v lednu  2024 

(200 Kč poplatek FAČR a 200,- Kč poplatek TJ Neratovice = celkem tedy 10 000,- Kč ročně

CELKOVÁ ČÁSTKA JE KONEČNÁ. JEJÍ PLATBA JE MOŽNÁ CELKOVĚ, PŮLROČNĚ, KVARTÁLNĚ NEBO MĚSÍČNĚ. PLATBY JSOU SPLATNÉ NA ÚČET ČÍSLO 115-7591790287/0100. Jako variabilní symbol uvádět ID hráče, které je uvedeno v soupisce.