Docházka+Příspěvky

 

Členské příspěvky sezona 2022 - 2023: 

V kategorii žáků a dorostů - ( hráči 2004 až 2011 ) - 9600,- Kč ročně + 300,- Kč jednorázový poplatek v lednu  2023 

(100 Kč poplatek FAČR a 200,- Kč poplatek TJ Neratovice = celkem tedy 9900,- Kč ročně

CELKOVÁ ČÁSTKA JE KONEČNÁ. JEJÍ PLATBA JE MOŽNÁ CELKOVĚ, PŮLROČNĚ, KVARTÁLNĚ NEBO MĚSÍČNĚ. PLATBY JSOU SPLATNÉ NA ÚČET ČÍSLO 115-7591790287/0100 - JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVÁDĚT ROČNÍK NAROZENÍ A DO POPISU PRO PŘÍJEMCE PŘÍJMENÍ ČLENA.

PO ODESLÁNÍ PLATBY, KAŽDÝ ZAŠLE POTVRZENÍ O PLATBĚ SVÉMU PŘÍSLUŠNÉMU TRENÉROVI NA JEHO E-MAIL A ZÁROVEŇ NA E-MAIL: prispevkyu19@seznam.cz

Příjmení 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Bačinský  N/A N/A                     
Brejcha                        
Janeba    800 800 800   800 800  800           
Korbelář  800 800 800  800  800               
Kosina 800  800  800  800  800               
Křenek        N/A  N/A  N/A  N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
Křížek 800  800  800  600                 
Lafek  800 800  800                   
Michalík  800 800  800  800  800  800             
Munzar  800   N/A   N/A N/A   N/A  N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
Polka N/A  N/A                     
Schnedörfler  800 800  800  800                 
Sušil  800 800  800  800  800               
Voljanskij       800  800               
Vydra     960  960                 
Zan  800 800  800  800