Docházka+Příspěvky

 

Členské příspěvky sezona 2022 - 2023: 

V kategorii žáků a dorostů - ( hráči 2004 až 2011 ) - 9600,- Kč ročně + 300,- Kč jednorázový poplatek v lednu  2023 

(100 Kč poplatek FAČR a 200,- Kč poplatek TJ Neratovice = celkem tedy 9900,- Kč ročně

CELKOVÁ ČÁSTKA JE KONEČNÁ. JEJÍ PLATBA JE MOŽNÁ CELKOVĚ, PŮLROČNĚ, KVARTÁLNĚ NEBO MĚSÍČNĚ. PLATBY JSOU SPLATNÉ NA ÚČET ČÍSLO 115-7591790287/0100 - JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVÁDĚT ROČNÍK NAROZENÍ A DO POPISU PRO PŘÍJEMCE PŘÍJMENÍ ČLENA.

PO ODESLÁNÍ PLATBY, KAŽDÝ ZAŠLE POTVRZENÍ O PLATBĚ SVÉMU PŘÍSLUŠNÉMU TRENÉROVI NA JEHO E-MAIL A ZÁROVEŇ NA E-MAIL: prispevkyu19@seznam.cz

Příjmení 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Balog                        
Brejcha                        
Douša                        
Ivantsyuk                        
Janeba                        
Klouda                        
Křenek                        
Křížek                        
Korbelář 800                      
Kosina 800                      
Lafek  800 800  800                   
Munzar 800                       
Schnedörfler 700                      
Tauchman                        
Sušil  800                      
Šiler                        
 Voljanskij                        
 Zan