Docházka+Příspěvky

 

Členské příspěvky sezona 2022 - 2023: 

V kategorii žáků a dorostů - ( hráči 2004 až 2011 ) - 9600,- Kč ročně + 300,- Kč jednorázový poplatek v lednu  2023 

(100 Kč poplatek FAČR a 200,- Kč poplatek TJ Neratovice = celkem tedy 9900,- Kč ročně

CELKOVÁ ČÁSTKA JE KONEČNÁ. JEJÍ PLATBA JE MOŽNÁ CELKOVĚ, PŮLROČNĚ, KVARTÁLNĚ NEBO MĚSÍČNĚ. PLATBY JSOU SPLATNÉ NA ÚČET ČÍSLO 115-7591790287/0100 - JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVÁDĚT ROČNÍK NAROZENÍ A DO POPISU PRO PŘÍJEMCE PŘÍJMENÍ ČLENA.

PO ODESLÁNÍ PLATBY, KAŽDÝ ZAŠLE POTVRZENÍ O PLATBĚ SVÉMU PŘÍSLUŠNÉMU TRENÉROVI NA JEHO E-MAIL A ZÁROVEŇ NA E-MAIL: prispevkyu19@seznam.cz

Příjmení 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Bačinský  N/A N/A                     
Brejcha                        
Janeba    800 800 800   800 800  1100           
Korbelář  800 800 800  800  800  800  300           
Kosina 800  800  800  800  800  800   800          
Křenek        N/A  N/A  N/A  N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
Křížek 800  800  800  600                 
Lafek  800 800  800  800  800  800   1100          
Michalík  800 800  800  800  800  800             
Munzar  800   N/A   N/A N/A   N/A  N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
Polka N/A  N/A                     
Schnedörfler  800 800  800  800   800 800  1100  800   800      
Sušil  800 800  800  800  800   800  1100 800         
Voljanskij       800  800   800 800  800         
Vydra     960  960                 
Zan  800 800  800  800   800