Docházka+Příspěvky

Členské příspěvky sezona 2021 - 2022: 

V kategorii žáků a dorostů - ( hráči 2003 až 2010 ) - 8400,- Kč ročně + 300,- Kč jednorázový poplatek v lednu  2022 

(100 Kč poplatek FAČR a 200,- Kč poplatek TJ Neratovice = celkem tedy 8700,- Kč ročně

CELKOVÁ ČÁSTKA JE KONEČNÁ. JEJÍ PLATBA JE MOŽNÁ CELKOVĚ, PŮLROČNĚ, KVARTÁLNĚ NEBO MĚSÍČNĚ. PLATBY JSOU SPLATNÉ NA ÚČET ČÍSLO 115-7591790287/0100 - JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVÁDĚT ROČNÍK NAROZENÍ A DO POPISU PRO PŘÍJEMCE PŘÍJMENÍ ČLENA.

PO ODESLÁNÍ PLATBY, KAŽDÝ ZAŠLE POTVRZENÍ O PLATBĚ SVÉMU PŘÍSLUŠNÉMU TRENÉROVI NA JEHO E-MAIL A ZÁROVEŇ NA E-MAIL: prispevkyu19@seznam.cz

Příjmení 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Brejcha                        
Černý                        
Douša                        
Eiselt                        
Janák                        
Janeba                        
Karásek                        
Klouda                        
Kosina                        
Munzar                        
Nerger                        
Novotný                        
Pomykáček                        
Schnedorfler                        
Steinz                        
Šamša                        
Šiler                        
Tauchman