Docházka+Příspěvky

Členské příspěvky sezóna 2020/2021

V kategorii žáků a dorostu - (hráči ročníku 2002 až 2009) – 7200 Kč ročně + 300 Kč jednorázový poplatek V LEDNU 2021 (100 Kč poplatek FAČR a 200 Kč poplatek TJ Neratovice) = celkem tedy 7500 Kč ročně.

CELKOVÁ ČÁSTKA JE KONEČNÁ. JEJÍ PLATBA JE MOŽNÁ CELKOVĚ, PŮLROČNĚ, KVARTÁLNĚ NEBO MĚSÍČNĚ. PLATBY JSOU SPLATNÉ NA ÚČET ČÍSLO 115-7591790287/0100 - JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVÁDĚT ROČNÍK NAROZENÍ A DO POPISU PRO PŘÍJEMCE PŘÍJMENÍ ČLENA.

PO ODESLÁNÍ PLATBY, KAŽDÝ ZAŠLE POTVRZENÍ O PLATBĚ SVÉMU PŘÍSLUŠNÉMU TRENÉROVI NA JEHO E-MAIL A ZÁROVEŇ NA E-MAIL: prispevkyu19@seznam.cz

Příjmení 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Blažek  600  600  600  600  600  600            
Brdlík  600  600  600  600  600              
Džurinskij 600    600  600  600              
Gregor    600  600  600    600  600  600 600      
Heythum 600 600 600 600 600 600 150          
Plaček 600  600  600  -  -  600            
Pospíšil  600 600 600 600 600 600  300          
Pudil     Ukončení činnosti Ukončení činnost Ukončení činnos Ukončení činnos Ukončení činnos  Ukončení činnos Ukončení činnos Ukončení činnos  Ukončení činnos Ukončení činnos
Sklenář                        
Šnajdr  600  600  600  600  600              
Fistic                        
Buriánek  600  600  600  600  600  600            
Nesládek  600  600  600      600            
Fantík  600  600  600  600  600  600            
Čechtický  -  -  -  -  - -  -  -  - -  -  -
Pomykáček  600  600  600  600  600  600            
Steinz  600  600  600      600            
Ciolek  - 600 600 600 600  600  600          
Šamša  600 600 600 600 600 600            
Dohnal  600 600 600 600 600  600

 600

+300

 600 600      
Hromas - - 600 600 600 600 600 600        
Nerger  600 600 600 600 600 600