Docházka+Příspěvky

Členské příspěvky sezona 2021 - 2022: 

V kategorii žáků a dorostů - ( hráči 2003 až 2010 ) - 8400,- Kč ročně + 300,- Kč jednorázový poplatek v lednu  2022 

(100 Kč poplatek FAČR a 200,- Kč poplatek TJ Neratovice = celkem tedy 8700,- Kč ročně

CELKOVÁ ČÁSTKA JE KONEČNÁ. JEJÍ PLATBA JE MOŽNÁ CELKOVĚ, PŮLROČNĚ, KVARTÁLNĚ NEBO MĚSÍČNĚ. PLATBY JSOU SPLATNÉ NA ÚČET ČÍSLO 115-7591790287/0100 - JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVÁDĚT ROČNÍK NAROZENÍ A DO POPISU PRO PŘÍJEMCE PŘÍJMENÍ ČLENA.

PO ODESLÁNÍ PLATBY, KAŽDÝ ZAŠLE POTVRZENÍ O PLATBĚ SVÉMU PŘÍSLUŠNÉMU TRENÉROVI NA JEHO E-MAIL A ZÁROVEŇ NA E-MAIL: prispevkyu19@seznam.cz

Příjmení 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Brejcha    600   600                     
Černý    700    700    700                  
Douša                        
Eiselt    700    700    700                  
Janák  700  700  700   700                 
Janeba  700 700  700   700  700 700             
Karásek    700    700    700                  
Klouda    600    600    600    600   700    700    1400          
Kosina   600   600    900   700     700    700            
Křenek    ---     ---     ---     ---     ---    ---            
Křížek    ---    ---    ---    ---    ---    ---            
Munzar    600   600    900    700    700    700   1000          
Nerger   600    600   600   600                 
Novotný    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---          
Pomykáček  700  700 700  700  700  700             
Schnedorfler  600 800  700  700     700    700   1000          
Steinz    700    700                    
Šamša 700  700  700  700  700 700  1000           
Šiler    700    700    700    700    700    700