Týmové informace

 ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY NEJDŘÍVE OD 01. 02. 2021

Veškeré tréninkové jednotky budou samozřejmě probíhat v souladu s přísnými nařízeními vlády České republiky platnými pro aktuální kritický 5. stupeň protiepidemického systému PES a v souladu s aktuálními pravidly pro trénování, které vydala Fotbalová asociace České republiky. 

Hráči proto budou trénovat ve dvojicích bez možnosti využití jakýchkoli vnitřních prostor ( šatny, sprchy, apod. ) a časový harmonogram trénujících dvojic určují trenéři po konzultaci s hráči. Tréninky budou probíhat pouze ve venkovních prostorech na UMT areálu Neratovice.

 

Hráči se prozatím budou připravovat individuálně dle předepsaných tréninkových plánů.

Plnění individuálních tréninkových plánů budou hráči evidovat a zasílat trenérům

 

Příspěvky: 

Potvrzení o zaplacení posílejte prosím na e-mail: prispevkyu19@seznam.cz

Za leden 2021 nebudeme vybírat členské příspěvky. Kdo je již zaplatil, tak budou převedeny do následujícího měsíce. Je však nutné, aby měli všichni do konce ledna 2021 zaplacený poplatek 300 Kč (100 Kč poplatek FAČR + 200 Kč poplatek TJ Neratovice)

ŽÁDÁME RODIČE O KONTROLU PLATEB ČLENSKÝCH MĚSÍČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ !