Příspěvky 2024/2025

Příspěvky se platí 600,- Kč na měsíc + jednorázový poplatek v lednu 400,- Kč (FAČR + TJ Neratovice). Za celý rok se zaplatí 7600,- Kč, můžete platit ročně, půlročně, kvartálně nebo měsíčně na účet: 115 - 7591790287/0100. Jako variabilní symbol uvádějte vždy ID hráče (naleznete v sekci Soupiska u každého jména)

 

Příspěvky  2024/25 7 8 9 10 11 12

POPLATEK

FAČR+TJ

Majewski              
 Bodiš              
Jonáš              
 Židoň              
Poprštein              
Jirka              
 Swancar              

Horáček

             
Císař               
 Myhalko              
Pelc              
Prokop              
Hádek              
Majringer              
Vasylchuk              
Pazdera