Příspěvky 2023/2024

Členské příspěvky sezóna 2023/2024

V kategorii žáků a dorostu - (hráči ročníku 2005 až 2012) – 9600 Kč ročně + 300 Kč jednorázový poplatek V LEDNU 2024 (100 Kč poplatek FAČR a 200 Kč poplatek TJ Neratovice) = celkem tedy 9900 Kč ročně.

CELKOVÁ ČÁSTKA JE KONEČNÁ. JEJÍ PLATBA JE MOŽNÁ CELKOVĚ, PŮLROČNĚ, KVARTÁLNĚ NEBO MĚSÍČNĚ. PLATBY JSOU SPLATNÉ NA ÚČET ČÍSLO 115-7591790287/0100 - JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVÁDĚT ID ČÍSLO HRÁČE, KTERÉ JE UVEDENO V SOUPISCE. POTVRZENÍ O PLATBÁCH PROSÍM ZASÍLEJTE NA MAIL prispevkyu17@seznam.cz