Příspěvky

Členské příspěvky sezóna 2020/2021

V kategorii žáků a dorostu - (hráči ročníku 2002 až 2009) – 7200 Kč ročně + 300 Kč jednorázový poplatek V LEDNU 2021 (100 Kč poplatek FAČR a 200 Kč poplatek TJ Neratovice) = celkem tedy 7500 Kč ročně.

CELKOVÁ ČÁSTKA JE KONEČNÁ. JEJÍ PLATBA JE MOŽNÁ CELKOVĚ, PŮLROČNĚ, KVARTÁLNĚ NEBO MĚSÍČNĚ. PLATBY JSOU SPLATNÉ NA ÚČET ČÍSLO 115-7591790287/0100 - JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVÁDĚT ROČNÍK NAROZENÍ A DO POPISU PRO PŘÍJEMCE PŘÍJMENÍ ČLENA.

PO ODESLÁNÍ PLATBY, KAŽDÝ ZAŠLE POTVRZENÍ O PLATBĚ SVÉMU PŘÍSLUŠNÉMU TRENÉROVI NA JEHO EMAIL.

 

Příjmení 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5   6  
Brejcha  600 600   600 600  600  600             
Sušil  600 600  600   600 600  600    600  600  600 600  600
Maršálek  600  600  600  600 600  600             
Fantík 600  600   600 600   600 600  900   600 600   600 600   600
Munzar  600  600 600  600   600  600            
Kosina  600  600 600   600  600  600  600 600 600  600 600 600
 Chalupecký nebyl v klubu  nebyl v klubu  600  600 600  600             
 Lafek 600  600  600  600  ukončení činnosti  ukončení činnosti            
 Schnedörfler 600   600  600  600  600 600     600 600 600    
Douša                        
Voljanskij  600 600  600  600  600  600   600  600      
Zan 600  600  600  600  600               
Šiler  nebyl v klubu   nebyl v klubu  600  600 600  600             
Havlíček 600   600 600   zranění  zranění              
Kupka 600  600   ukončení činosti ukončení činnosti ukončení činnosti  ukončení činnosti             
Klouda 600 600  600  600   600 600 600 600 600  600 600 600
Karásek  600  600 600   600  600              
Doležal 600  600  600   600 600  600  900  600  600  600  600  600 
Tauchman  600  600  600 600  600   600 900   600 600  600  600   600
Korbelář nebyl v klubu nebyl v klubu nebyl v klubu nebyl v klubu nebyl v klubu nebyl v klubu